Dorpsbudget

SPELREGELS

U kunt uw aanvraag doen tot 1 maart.
Alle aanvragen die voor die datum bij ons binnenkomen worden behandeld en voor 1 april  beoordeeld.

Aanvragen die na 1 maart binnen komen worden, indien het budget het toelaat, daarna in behandeling genomen.

Prioritering zal plaats vinden op basis van onderstaande kaders en spelregels.  

In de loop van 2021 hopen we een dorpsagenda te kunnen presenteren, die dan leidend in de prioritering zal zijn

 

Kaders en spelregels

 • Algemeen uitgangspunt:
  activiteit vindt plaats in het werkgebied en is openbaar toegankelijk voor de inwoners van het werkgebied
 • Initiatieven dragen bij aan het verbeteren van de leefbaarheid van de gemeenschap in het werkgebied
 • Het betreft bij voorkeur activiteiten die onderling contact en ontmoeting mogelijk maken en stimuleren dat mensen actief betrokken raken
 • Betrokkenen leveren een bijdrage in de vorm van meedenken en handen uit de mouwen steken en of een financiële bijdrage
 • Activiteiten die duidelijk aan kunnen tonen dat er sprake is van draagvlak hebben een streepje voor
 • Voorkeur gaat uit naar het inzetten van het budget voor incidentele activiteiten. Structurele kosten van organisaties worden niet vergoed
 • Het initiatief is realistisch
 • Het initiatief dient geen privébelang
 • Het initiatief is niet strijdig met de wet en of gemeentelijke regelgeving
 • Kosten van ingehuurde professionals die bij een activiteit worden betrokken worden afzonderlijk beoordeeld
 • Dorpsbudgetten zijn niet bestemd voor het in stand houden van organisaties
 • De te organiseren activiteiten mogen niet de bestaande activiteiten beconcurreren, overleg en samenwerking moet juist gestimuleerd worden
 • De opgenomen kosten van een aanvraag worden beargumenteerd en onderbouwd (er wordt dus expliciet gevraagd naar een reële begroting)
 • Daar waar deze spelregels niet voorzien in specifieke omstandigheden is Valthermond.nu bevoegd om conform de doelstelling van het dorpsbudget te besluiten
Klik hieronder voor het aanvraagformulier voor een financiële bijdrage uit het dorpsbudget.