Image

  Wat doet Valthermond.nu?

   

  Valthermond.nu werkt als een platform van waaruit de middelen die de overheid beschikbaar stelt, worden verdeeld over de aangemelde initiatieven.

  Een recent voorbeeld is de vervanging van 8 picknickbankjes door het hele dorp. Daarnaast stellen we onze website beschikbaar als kalender waarop initiatiefnemers hun initiatieven kunnen registreren zodat voor iedereen in het dorp bekend kan zijn wat voor initiatief wanneer en waar plaatsvindt en wie de contactpersoon is.
  Struun’n en de viering van 4 mei zijn daarvan een goed voorbeeld. Hiermee wordt ook bereikt dat er een betere afstemming in de tijd is van de diverse initiatieven zodat er geen overlapping plaatsvindt.

  Valthermond.nu is uitdrukkelijk niet bedoeld om politieke besluiten (zoals verstrekte vergunningen e.d.) te beïnvloeden.

  © 2021 Valthermond.nu